Veilig werken in de bouw - Online cursus

€ 64,00

Werken in de bouw en infra is risicovol. 
Veelvoorkomende risico’s zijn vallen van (geringe of grotere) hoogte, geraakt worden door een voorwerp of voertuig, blootstelling aan kankerverwekkende stoffen, en fysieke overbelasting. Op het gebied van eerlijk werk gaat het om zaken als illegale tewerkstelling, onderbetaling en arbeidsuitbuiting.

Beschrijving
U kunt van alle inhoud een jaar lang gebruik maken. Nog eens even iets teruglezen of de laatste wijzigingen nog even meepakken. 

In dit zeer volledige leerprogramma treft u de volgende modulen aan: 

- Gezondheid en veiligheid in de bouw
- Bewustwording van werken op hoogte
- Gezondheid en veiligheid in de bouw – borden
- Handmatige bediening
- Verschillende vormen van tiltechnieken

Veilig werken in de bouw - online cursus

Werken in de bouw en infra is risicovol. 
Veelvoorkomende risico’s zijn vallen van (geringe of grotere) hoogte, geraakt worden door een voorwerp of voertuig, blootstelling aan kankerverwekkende stoffen, en fysieke overbelasting. Op het gebied van eerlijk werk gaat het om zaken als illegale tewerkstelling, onderbetaling en arbeidsuitbuiting.

Een aantal kenmerken van het werk in de bouw en infra is risicoverhogend:

- Lange ketens van bedrijven (opdrachtgever, aannemers, onderaannemers, zzp’ers);
- Werk op wisselende locaties;
- Verschillende disciplines werken achtereenvolgens en tegelijkertijd op de bouwplaats;
- Werk onder tijdsdruk en steeds veranderende (weers)omstandigheden;
- Meerdere talen op de bouwplaats.

De Inspectie SZW zet een mix van interventies in, zoals inspectiebezoeken en handhaving, druk zetten via ketens en netwerken, en voorlichting en bewustwording.

Bron Inspectie SZW 

Deze online cursus bevat de volgende onderwerpen:

- Kennis van wat uw rechten en verantwoordelijkheden zijn;
- Kennis van wat uw bijdragen is aan een risicovrije en veiligere werkomgeving;
- Kennis van risicobeoordelingen en waarom deze nodig zijn;
- Kennis van methodeverklaringen, gezondheids- en veiligheidsbeleid;
- Kennis van gevaren en risico's op de site en site-inducties en wat ze inhouden.

Beschrijving

U kunt van alle inhoud een jaar lang gebruik maken. Nog eens even iets teruglezen of de laatste wijzigingen nog even meepakken. Weg met dikke boeken en onduidelijke theorie. Nu leert u in uw eigen tempo op het moment dat u dat wilt. De tijden, waarop u deze complete cursus volgt, bepaalt u zelf. Uiteraard kunt u stoppen wanneer u wilt en weer verder gaan bij de vraag waar u gebleven bent. In dit zeer volledige leerprogramma treft u de volgende modulen aan: 

- Gezondheid en veiligheid in de bouw
- Bewustwording van werken op hoogte
- Gezondheid en veiligheid in de bouw – borden
- Handmatige bediening
- Verschillende vormen van tiltechnieken 

Afronding

Nadat u een leermodule met succes hebt afgerond, kunt u een certificaat downloaden.

Doelgroep

Het leerprogramma is geschikt voor mensen, die werkzaam zijn of willen gaan werken in de bouw.

Schrijf uw eigen review
Uw beoordeling stellen wij zeer op prijs.Veilig werken in de bouw - Online cursus

Het leerprogramma is geschikt voor mensen, die werkzaam zijn of willen gaan werken in de bouw.

In dit zeer volledige leerprogramma treft u de volgende modulen aan: 

- Gezondheid en veiligheid in de bouw
- Bewustwording van werken op hoogte
- Gezondheid en veiligheid in de bouw – borden
- Handmatige bediening
- Verschillende vormen van tiltechnieken

Informatie
Mofundus biedt iedere persoon en elke organisatie de gelegenheid om op elk moment in elke taal elk onderwerp met aantoonbaar resultaat te (laten) leren, waarbij kosten niet als een belemmering ervaren mogen worden.

Permanente educatie
De ontwikkeling van mens en organisatie is een permanente beweging. De ene keer met meer effect

dan de andere keer, maar altijd in beweging. Het faciliteren van dit leerproces is niet alleen meer voorbehouden aan leidinggevenden; iedereen draagt hierbij een eigen verantwoordelijkheid. 

Collegiaal leren, online leren, klassikaal leren, serieus gaming, meester-gezel leren en veel andere leervormen worden samengebundeld in de term blended learning. Wij leren het beste volgens onze eigen voorkeursleerstijl. 

In effectief leren staat de vraag centraal
Bij vraaggestuurd en doelgericht leren staat de vraag centraal en de antwoorden voorzien in informatie en uitleg. Alle online cursussen zijn in deze vorm van leren opgebouwd. Wij gaan er vanuit dat de vraag de basis vormt van elk leerproces.

Om een professioneel antwoord te bieden aan de voorkeur van de cursist bevatten de online cursussen vele vraagsoorten en verschillende vormen van antwoorden. Er wordt gebruik gemaakt van tekst, beeldmateriaal, video, pdf documenten, geluid en grafieken. Het interactieve leren krijgt extra impulsen door virtual class, video-bellen, chatfuncties en kennisfora.

Elke vraag met bijbehorende antwoorden en uitleg (tekst, grafieken, beeldmateriaal, video, geluid) brengt de cursist verder in het leerprogramma. De motivatie is groot door het directe inzicht in resultaat en door de presentatie. Het vraaggestuurd leren is overigens zo ontworpen, dat lesstof vooraf niet meer nodig is.

Zodra een leerprogrammaonderdeel foutloos is afgerond, is er een kenniscertificaat met een instelbare geldigheidsduur beschikbaar. Kenniscertificaten kunnen worden gedownload en uitgeprint. 

Het is algemeen bekend dat helaas veel van de opgedane kennis binnen een jaar niet meer paraat is als het te weinig wordt gebruikt. Bij Mofundus kan iedereen het online leerprogramma blijven uitvoeren; ook na een succesvolle afsluiting van het programmaonderdeel.

Pluspunten van de Mofundus online cursussen

-          De cursist kan zich in het eigen tempo de leerstof leren en de vragen doorlopen;
-          De cursist kan de leerstof net zo vaak maken als hij/zij wenst;
-          De cursist kan zelf bepalen in welke volgorde hij de programmaonderdelen bestudeert;
-          De cursist kan tussentijds pauzeren en later op die plek in het leerprogramma verder gaan.

De beoordeling van de kwaliteit van de vragen / antwoorden en de samenstelling van de leerprogramma’s worden door kennisexperts en opleidingskundigen uitgevoerd.

Kennis is als het product van leren, de som van informatie, ervaringen, vaardigheden en attituden en daarmee veel meer dan informatie alleen.