Werken in besloten ruimtes (online cursus)

€ 55,00

Deze online cursus is bedoeld als een inleiding op het onderwerp besloten ruimte, zodat deelnemers inzicht krijgen in veilig werken, geschikte maatregelen en veilig blijven op het werk. Verdere training is vereist om alle vaardigheden en kennis te voltooien om veilig binnen uw bedrijf te werken.


De online cursus is specifiek ontworpen om deelnemers een grondig begrip te geven van de GEVAREN en RISICO'S van werken in besloten ruimtes. Om een afgevaardigde in staat te stellen besloten ruimtes binnen te gaan, te werken en te verlaten door middel van veilige oefeningen en procedures.

Werken in besloten ruimten brengt specifieke risico’s voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers met zich mee. Er is kans op dodelijke ongevallen, verwondingen en ongelukken met blijvende invaliditeit als gevolg.


Veel incidenten vinden plaats doordat medewerkers niet of onvoldoende op de hoogte zijn van de gevaren die het werken in deze ruimten met zich mee kan brengen. Bovendien is hulpverlening in besloten ruimten vaak moeilijk. Het werken in besloten ruimten moet daarom worden gezien als een zeer risicovolle activiteit.

Het is wenselijk om naast de online cursus ook praktijk training te volgen.

Beschrijving

U kunt van alle inhoud een jaar lang gebruik maken. Nog eens even iets teruglezen of de laatste wijzigingen nog even meepakken. Weg met dikke boeken en onduidelijke theorie. Nu leert u in uw eigen tempo op het moment dat u dat wilt. De tijden, waarop u deze complete cursus volgt, bepaalt u zelf. Uiteraard kunt u stoppen wanneer u wilt en weer verder gaan bij de vraag waar u gebleven bent. In dit zeer volledige leerprogramma treft u de volgende modulen aan:

- Mogelijke gevaren en voorzorgsmaatregelen (gevarenidentificatie);
- Werkmethoden;
- Werken met veilige systemen en werken met de juiste ventilatie;
- Werken met gasdetectie en omgevingsbewaking,;
- Werken met persoonlijke beschermingsmiddelen;
- Overzicht van vluchtapparatuur;
- Geven van eerste hulp bij noodgevallen;
- Kunnen werken met noodprocedures;
- Evacuatietechnieken.

Schrijf uw eigen review
Uw beoordeling stellen wij zeer op prijs.Werken in besloten ruimtes (online cursus)

Deze cursus is bedoeld als introductie tot veilig werken in een besloten ruimte, dus er zijn geen voorwaarden vereist.

U hebt kennis genomen van de volgende onderwerpen:

- Mogelijke gevaren en voorzorgsmaatregelen (gevarenidentificatie);
- Werkmethoden;
- Werken met veilige systemen en werken met de juiste ventilatie;
- Werken met gasdetectie en omgevingsbewaking,;
- Werken met persoonlijke beschermingsmiddelen;
- Overzicht van vluchtapparatuur;
- Geven van eerste hulp bij noodgevallen;
- Kunnen werken met noodprocedures;
- Evacuatietechnieken.

Mofundus

Mofundus biedt iedere persoon en elke organisatie de gelegenheid om op elk moment in elke taal elk onderwerp met aantoonbaar resultaat te (laten) leren, waarbij kosten niet als een belemmering ervaren mogen worden.

Permanente educatie
De ontwikkeling van mens en organisatie is een permanente beweging. De ene keer met meer effect dan de andere keer, maar altijd in beweging. Het faciliteren van dit leerproces is niet alleen meer voorbehouden aan leidinggevenden; iedereen draagt hierbij een eigen verantwoordelijkheid.

Collegiaal leren, online leren, klassikaal leren, serieus gaming, meester-gezel leren en veel andere leervormen worden samengebundeld in de term blended learning. Wij leren het beste volgens onze eigen voorkeursleerstijl.


In effectief leren staat de vraag centraal
Bij vraaggestuurd en doelgericht leren staat de vraag centraal en de antwoorden voorzien in informatie en uitleg. Alle online cursussen zijn in deze vorm van leren opgebouwd. Wij gaan er vanuit dat de vraag de basis vormt van elk leerproces.


Om een professioneel antwoord te bieden aan de voorkeur van de cursist bevatten de online cursussen vele vraagsoorten en verschillende vormen van antwoorden. Er wordt gebruik gemaakt van tekst, beeldmateriaal, video, pdf documenten, geluid en grafieken. Het interactieve leren krijgt extra impulsen door virtual class, video-bellen, chatfuncties en kennisfora.


Elke vraag met bijbehorende antwoorden en uitleg (tekst, grafieken, beeldmateriaal, video, geluid) brengt de cursist verder in het leerprogramma. De motivatie is groot door het directe inzicht in resultaat en door de presentatie. Het vraaggestuurd leren is overigens zo ontworpen, dat lesstof vooraf niet meer nodig is.

Zodra een leerprogrammaonderdeel foutloos is afgerond, is er een kenniscertificaat met een instelbare geldigheidsduur beschikbaar. Kenniscertificaten kunnen worden gedownload en uitgeprint. 

Het is algemeen bekend dat helaas veel van de opgedane kennis binnen een jaar niet meer paraat is als het te weinig wordt gebruikt. Bij Mofundus kan iedereen het online leerprogramma blijven uitvoeren; ook na een succesvolle afsluiting van het programmaonderdeel.


Pluspunten van de Mofundus online cursussen

-          De cursist kan zich in het eigen tempo de leerstof leren en de vragen doorlopen;
-          De cursist kan de leerstof net zo vaak maken als hij/zij wenst;
-          De cursist kan zelf bepalen in welke volgorde hij de programmaonderdelen bestudeert of deze volgorde wordt vastgezet;
-          De cursist kan tussentijds pauzeren en later op die plek in het leerprogramma verder gaan.

De beoordeling van de kwaliteit van de vragen / antwoorden en de samenstelling van de leerprogramma’s worden door kennisexperts en opleidingskundigen uitgevoerd.

Kennis is als het product van leren, de som van informatie, ervaringen, vaardigheden en attituden en daarmee veel meer dan informatie alleen.