Meeneemheftrucks Certificaat online cursus

€ 35,00

Elke werknemer heeft te maken met arbeidsomstandigheden. Daarbij maakt het soort werk dat wordt verricht niets uit. Maar juist de werkplek van een werknemer, die met een vorkheftruck of meeneemheftruck (ook wel meeneemstapelaar of kooi-aap genoemd) werkt, kan grote gevaren met zich mee brengen voor deze  werknemer.

Veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek zijn sinds het begin van de vorige eeuw steeds meer in de belangstelling gekomen. De meeste mensen brengen een groot deel van hun leven op hun werkplek door. Elke werknemer heeft te maken met arbeidsomstandigheden. Daarbij maakt het soort werk dat wordt verricht niets uit. Maar juist de werkplek van een werknemer, die met een vorkheftruck of meeneemheftruck (ook wel meeneemstapelaar of kooi-aap genoemd) werkt, kan grote gevaren met zich mee brengen voor deze  werknemer.

Om de werknemers te beschermen tegen gevaren heeft de overheid wetten en regels gemaakt die ervoor moeten zorgen dat alle werknemers in Nederland onder omstandigheden kunnen werken die geen gevaar voor de veiligheid, gezondheid of het welzijn met zich meebrengen.

De belangrijkste wet is de arbeidsomstandighedenwet, ook wel de Arbowet genoemd. In de Arbowet staan algemene regels, voorschriften, rechten en plichten met betrekking tot veilig en gezond werken.

Drie belangrijke maatschappelijke veranderingen, die geleid hebben tot de instelling van de Arbowet zijn:

-          De grote industriële groei;
-          De ontdekking van nieuwe stoffen;
-          De veranderde verhouding tussen werkgevers en werknemers.

Jaarlijks gebeuren er in Nederland duizenden ongelukken met vorkheftrucks en meeneemheftrucks, waarvan er ongeveer vierhonderd worden gemeld bij de arbeidsinspectie.

De meeste daarvan zijn ongelukken die ontstaan door niet goed opletten en onjuist gebruik van de heftruck. Van alle ongevallen hebben er gemiddeld vijf een dodelijke afloop.

Schrijf uw eigen review
Uw beoordeling stellen wij zeer op prijs.Meeneemheftrucks Certificaat online cursus

Deze leertest is geschikt voor mensen die met meeneemheftrucks werken.

-          U leert veilig rijden en parkeren met uw heftruck.
-          U ontdekt wat precies uw verantwoordelijkheden zijn en hoe u de veiligheid voor uzelf en uw omgeving kunt garanderen.
-          U leert alle mogelijkheden en onmogelijkheden van uw heftruck.

Opleider Zivier

Zivier biedt iedere persoon en elke organisatie de gelegenheid om op elk moment in elke taal elk onderwerp met aantoonbaar resultaat te (laten) leren, waarbij kosten niet als een belemmering ervaren mogen worden.

Permanente educatie
De ontwikkeling van mens en organisatie is een permanente beweging. De ene keer met meer effect dan de andere keer, maar altijd in beweging. Het faciliteren van dit leerproces is niet alleen meer voorbehouden aan leidinggevenden; iedereen draagt hierbij een eigen verantwoordelijkheid.

Collegiaal leren, online leren, klassikaal leren, serieus gaming, meester-gezel leren en veel andere leervormen worden samengebundeld in de term blended learning. Wij leren het beste volgens onze eigen voorkeursleerstijl.

In effectief leren staat de vraag centraal
Bij vraaggestuurd en doelgericht leren staat de vraag centraal en de antwoorden voorzien in informatie en uitleg. Alle online cursussen zijn in deze vorm van leren opgebouwd. Wij gaan er vanuit dat de vraag de basis vormt van elk leerproces.

Om een professioneel antwoord te bieden aan de voorkeur van de cursist bevatten de online cursussen vele vraagsoorten en verschillende vormen van antwoorden. Er wordt gebruik gemaakt van tekst, beeldmateriaal, video, pdf documenten, geluid en grafieken. Het interactieve leren krijgt extra impulsen door virtual class, video-bellen, chatfuncties en kennisfora.

Elke vraag met bijbehorende antwoorden en uitleg (tekst, grafieken, beeldmateriaal, video, geluid) brengt de cursist verder in het leerprogramma. De motivatie is groot door het directe inzicht in resultaat en door de presentatie. Het vraaggestuurd leren is overigens zo ontworpen, dat lesstof vooraf niet meer nodig is.

Zodra een leerprogrammaonderdeel foutloos is afgerond, is er een kenniscertificaat met een instelbare geldigheidsduur beschikbaar. Kenniscertificaten kunnen worden gedownload en uitgeprint.

Het is algemeen bekend dat helaas veel van de opgedane kennis binnen een jaar niet meer paraat is als het te weinig wordt gebruikt. Bij Zivier kan iedereen het online leerprogramma blijven uitvoeren; ook na een succesvolle afsluiting van het programmaonderdeel.

Pluspunten van de Zivier online cursussen

-          De cursist kan zich in het eigen tempo de leerstof leren en de vragen doorlopen

-          De cursist kan de leerstof, oefeningen of programmaonderdelen net zo vaak maken als hij/zij wenst

-          De cursist kan zelf bepalen in welke volgorde hij de programmaonderdelen bestudeert of deze volgorde wordt vastgezet.

-          De cursist kan tussentijds pauzeren en later op die plek in het leerprogramma verder gaan

De beoordeling van de kwaliteit van de vragen / antwoorden en de samenstelling van de leerprogramma’s worden door kennisexperts en opleidingskundigen uitgevoerd.

Kennis is als het product van leren, de som van informatie, ervaringen, vaardigheden en attituden en daarmee veel meer dan informatie alleen.