Leidinggeven aan kenniswerkers (online en praktijk)

€ 1.130,00

Van u wordt meer dan alleen uitvoering verwacht! U wordt geacht uw leidinggevende stijl aan te passen aan uw medewerkers om effectief leiding te geven in een veranderende wereld. Door het voortdurend stijgende opleidingsniveau en veranderende werkzaamheden krijgen we steeds meer kenniswerkers in Nederland.

Data en locatie: Zie dropdown menu
Tijd: 09.00 - 16.30 uur (2dg) en 13.30 tot 16.30 uur

 Brochure downloaden

De training gaat altijd door!

Wat is de definitie van kenniswerkers? Kenmerken van Kenniswerkers: Zij zijn autonoom en verantwoordelijk voor hun eigen werk. Zij bezitten waardevolle kennis voor de organisatie waar ze in werken. Zij weten kennis productief te maken. Zij zijn vooral intrinsiek gemotiveerd. Zij hebben een actief leerproces gedurende hun werk. Zij dragen bij aan de kern van economische activiteiten in een organisatie waarin de winst en vooruitgang sterk afhangt van effectief kenniswerk.

Kenniswerkers zijn niet alleen de professionals in onze samenleving. Deze benaming geldt ook voor alle medewerkers die bijdragen aan de economische activiteit van een organisatie, zolang ze dat doen door het toepassen van kennis. U bent motiverend, inspirerend en geeft door duidelijkheid uw medewerkers en uw leidinggevenden de noodzakelijke zekerheid. U hanteert de managementstijl van stimulatie. U faciliteert kenniswerkers in hun werkproces in plaats van uitsluitend planning & control. U zorgt ervoor dat kenniswerkers kunnen excelleren. U beschikt over een uitgebreid gedragsrepertoire en u kunt uw leiderschapsstijl aanpassen aan de verschillende behoeften van uw medewerkers. U communiceert slagvaardig met uw medewerkers, collega's en bazen. Ook bent u in staat uw medewerkers te motiveren.

Kortom: u kunt effectief leidinggeven aan uw kenniswerkers en u weet de processen van kennismanagement te herkennen en toe te passen.

Het programma is een combinatie van klassikale bijeenkomsten met praktijkoefeningen en rollenspellen, online leerprogramma’s, telefonische persoonlijke begeleiding en analyse en evaluatiemoment door middel van flitsonderzoeken. Deze opleiding bestaat uit twee opleidingsdagen met een terugkomdag. Iedere opleidingsdag wordt voorafgegaan door een leerprogramma en een opdracht via het Zivier kennis- en leerplatform. De opdrachten worden klassikaal besproken.

U wordt begeleid door een praktijkcoach, bij wie u met al uw vragen terecht kunt. De trainer is een ervaren ondernemer en coach en neemt u mee vanuit de theorie naar de dagelijkse praktijk. De bijeenkomsten worden vormgegeven door een vaste begeleider en aangevuld met een spreker. In deze training ontwikkelt u kennis en vaardigheden, die u als leidinggevende in deze tijd van kennismanagement absoluut nodig hebt. Denk aan leidinggevende vaardigheden, maar ook proceskennis rondom kennismanagement en het gebruik van moderne media.

Aanpak
De training is gebaseerd op blended learning. Alle deelnemers krijgen voordat de training begint een inlogcode voor ons Zivier kennis- en leerplatform. Op dit platform kunt u de leerprogramma’s van de training volgen om daarmee de theorie te leren voorafgaand aan de praktijkdagen (2 praktijkdagen van 09:00 tot 16:30 uur en 0,5 praktijkdag van 13.30 tot 16.30 uur). De praktijkdagen worden gegeven in een conferentieoord of vergaderzaal in een hotel.

Extra Info
Max. aantal deelnemers:            12
Min. aantal deelnemers:             8
Dagen:                                           2,5 
Taal:                                                Nederlands
Afronding:                                      Certificaat

Schrijf je eigen review
Uw beoordeling stellen wij zeer op prijs.Leidinggeven aan kenniswerkers (online en praktijk)

U geeft (operationeel) leiding aan kenniswerkers. U hebt een behoorlijk werk- en denkniveau. U spreekt de Nederlandse taal en geeft al of gaat zeer binnenkort operationeel leiding geven aan medewerkers.

  • U hebt inzicht in de verschillende facetten van leidinggeven.
  • U hebt geleerd leiding te geven aan mensen en processen en kent uw leiderschapsstijl.
  • U bent bekend met alle facetten van kennismanagement in uw organisatie.
  • U weet effectief om te gaan met uw kenniswerkers.
  • U kent de verschillende hulpmiddelen van management en weet deze op motiverende wijze toe te passen.
  • U hebt uzelf diverse gesprekstechnieken eigen gemaakt. Het gebruik van instrumenten, die leidinggeven makkelijker maken, nemen naast de menselijke maat een belangrijke plaats in.
  • U erkent het belang van - kennisdeling in uw organisatie - voortdurend leren - autonomie - intrinsieke motivatie van de kenniswerker - het zichtbaar maken van concrete vernieuwingen in het werk

Opleider: Mofundus BV

Mofundus heeft een traditie van 25 jaar resultaatgericht werken ten behoeve van mens- en organisatieontwikkeling op (inter)nationaal niveau. Movere is "bewegen" en fundus betekent "fundament". Wij zien de mens als fundament van uw organisatie en het is ons specialisme om mensen zichzelf in beweging te laten zetten. Dat is ons uitgangspunt in de opleiding van werkenden.

Onze kernactiviteiten bestaan uit kennisoverdracht en -toetsing, praktijktraining, interim (project)management en onderzoek.
Mofundus heeft de hoofdlicentie verworven van Zivier; het digitale platform voor leren op basis van vragen en antwoorden. Een uitstekend hulpmiddel om in te zetten bij de opleiding van werkenden.

Waarom zijn opdrachtgevers tevreden over de samenwerking met Mofundus?

Wij hanteren duidelijke afspraken en houden ons daaraan. Onze betrouwbaarheid wordt geroemd en dat geldt met name voor het behalen van gewenste resultaten. De jarenlange ervaring in opleiding van werkenden vertaalt zich in eenvoudige en efficiënte oplossingen voor vraagstukken mens- en organisatieontwikkeling aangaande. Innovatie van gebruikte technieken en communicatievormen zijn de ruggengraat van onze onderneming. Wij werken nauw samen in vele netwerken.

Wat zijn onze kernwaarden?

Betrouwbaarheid, Innovatief, Professionaliteit, Resultaatgericht, Duurzaam

Hoe ervaart u dat?

Wij komen na wat we beloven.
Wij zijn permanent zichtbaar met vernieuwende producten en diensten in verschillende branches.
Wij volgen jaarlijks interne en externe opleidingen in en buiten ons vakgebied en wij publiceren.
Wij laten ons belonen voor behaalde resultaten.
Wij bieden onze schriftelijke communicatie digitaal aan.
Wij weten wat de opleiding van werkenden voor een organisatie met zich meebrengt, en denken daarin graag met u mee.